ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ทดลองใช้บริการ easy check in and fast bag drop ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

02/06/2016

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายบรรสาน บุนนาค ทดลองใช้บริการ Easy Check in and Fast Bag Drop หรือการเช็คอินด้วยตนเองและรับบัตรที่นั่งผ่านเครื่องอัตโนมัติ ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นวันแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ จ. ชิบะ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559
Back to the list