ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมารุโอกะมินามิ เมืองซะไก เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

02/06/2016

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมารุโอกะมินามิ เมืองซะไก จังหวัดฟุกุอิ จำนวน 10 คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนักเรียนได้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจของเมืองซะไกให้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ รับฟัง นอกจากนี้ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย
Back to the list