ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนจากสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) เข้าร่วมงาน Check Sharing Ceremony

02/06/2016

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนจากสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) เข้าร่วมงาน Check Sharing Ceremony ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เพื่อรับส่วนแบ่งเงินปันผลจากงาน ALFS Charity Bazaar 2016 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 และส่วนแบ่งเงินปันผลนี้จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ 3 แห่งในประเทศไทย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทยต่อไปTags:   ALFS

Back to the list