ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิและนายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา

03/06/2016

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดอากิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ และนายทาคาชิ คาวามุระ นายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา เพื่อหารือข้อราชการและความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเมืองนาโกยาต่อไป

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงลู่ทางในการพัฒนาการค้าและการลงทุนระหว่างกันรวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทยให้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดไอจิ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความร่วมมือที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นครบรอบ 130 ปี ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
Back to the list