ข่าวกิจกรรม


กรรมการบริหาร บริษัท Sumitomo Corporation ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

07/06/2016

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 นาย Masao Tabuchi กรรมการบริหาร บริษัท Sumitomo Corporation และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำบริษัทและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม Sumitomo Corporation เป็นบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยล่าสุดได้ชนะการประมูลและร่วมกับบริษัท Mitsubishi Heavy Industries และบริษัท Hitachi ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เส้นทางบางซื่อ - รังสิต
Back to the list