ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

07/06/2016

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 14.25 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Kiyoshi Ueda ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจังหวัดไซตามะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจจากจังหวัดไซตามะ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัด มีกำหนดนำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงในภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายและประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดฯ ดูแลชาวไทยซึ่งพำนักอาศัยในพื้นที่ประมาณ 3,000 คน ด้วย
Back to the list