ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 35 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

08/06/2016

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 35 นำโดยนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้การต้อนรับ และอัครราชทูตที่ปรึกษา นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ ให้คำบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ขนมธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น ตลอดจนปัญหาของคนไทยในญี่ปุ่น
Back to the list