ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนายกเทศมนตรีเมืองเซนได

10/06/2016

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมทั้งภริยา และคณะ ได้เดินทางเยือนเมืองเซนได จ.มิยากิ โดยได้เข้าพบหารือกับนายโยชิฮิโระ มุระอิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนางเอะมิโกะ โอคุยะมะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองเซนได จ.มิยากิ

วัตถุประสงค์สำคัญในการเยือนเมืองเซนได จ.มิยากิ ของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มิ.ย. 2559และจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้าวันที่ 12 มิ.ย. 2559 ซึ่งเมืองเซนไดและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเซนไดเป็นผู้จัดหลัก และ จ.มิยากิ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจและเยี่ยมชมการฟื้นฟูของ จ.มิยากิ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปี 2554 ซึ่งในคราวนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก และขอบคุณที่ชาว จ.มิยากิ ให้ความช่วยเหลือไทยในคราวที่เกิดมหาอุทกภัยในปีเดียวกันเช่นกัน ซึ่งตอกย้ำถึงความใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และไทยกับ จ.มิยากิ จึงได้เน้นย้ำความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่นในการที่จะช่วยขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะในปีหน้าที่ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น จะครบรอบ 130 ปี

เอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน พร้อมทั้งย้ำความตั้งใจที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับ จ.มิยากิ รวมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเมื่อปี 2558 มีจำนวนคนไทยที่มาท่องเที่ยว จ.มิยากิ ประมาณ 10,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย ซึ่งทาง จ.มิยากิ และเมืองเซนได ได้แสดงความขอบคุณที่คนไทยมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูท้องถิ่นของจังหวัดฯ และเมืองTags:   เซนได

Back to the list