ข่าวกิจกรรม


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

09/06/2016

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี รวมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว โดยภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
Back to the list