ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

08/06/2016

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii ประธานสมาคมมิตรภาพ จ.อาคิตะ - ไทย นาย Tomomi Matsuda นายกเทศมนตรีเขตมิซะโตะ จ.อะคิตะ และคณะ โดยได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จ.อาคิตะ กับไทย ทั้งในด้านค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเยือนไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559Tags:   Hokuto

Back to the list