ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 4

11/06/2016

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมทั้งภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 4 ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได โดยมีนางเอมิโกะ โอคุยะมะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายโทชิฮิโระ ชิมิสึ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ในฐานะผู้จัดงานหลัก และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไดและ จ.มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด
งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 - 6 ต.ค. 2556 โดยความริเริ่มของเทศบาลเมืองเซนไดและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเซนได เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองเซนได โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในโอกาสที่สายการบินไทยได้เริ่มเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพ - เมืองเซนได เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2556 โดยงานเทศกาลไทยดังกล่าวถือเป็นการจัดงานเทศกาลไทยครั้งแรกในภูมิภาคโตโฮกุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น) ทั้งนี้ แม้ว่าการบินไทยจะได้ระงับเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพ - เซนได เมื่อปลายเดือน มี.ค. 2557 แต่สภาหอการค้าฯ เซนไดและเทศบาลเมืองเซนได ยังประสงค์จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเมือง
งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดในปีนี้ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิ.ย. 59 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง. โตเกียว / จ. มิยากิ ภายในงานมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย เครื่องดื่มไทย สินค้าและบริการของไทย รวม 42 คูหา และมีการแสดงบนเวที เช่น มวยไทย นาฏศิลป์ไทย การแสดงของศิลปินญี่ปุ่น และศิลปินจากไทย ได้แก่ ณัฐ ศักดาธร และ ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร แชมป์และรองแชมป์จากรายการ Academy Fantasia ปีที่ 4 จากสังกัด Music Cream และ GMM TV ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ร่วมให้การสนับสนุนคณะผู้จัดงานฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในทั้งสองวันรวม 50,000 คน
ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา หรือ 7 รอบ โดยมีการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมลงนามถวายพระพร และมีการแนะนำ มะม่วงพันธุ์เขียวเสวย และพันธุ์โชคอนันต์ ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้นำเข้าจากไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอีกด้วย
Back to the list