ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

13/06/2016

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2559 นายบรรสานบุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดโอกาสให้นายมาโกโตะ ฮิรายามะ ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือถึงการเตรียมการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2559 และลู่ทางในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในอนาคต

งาน Thai Night เป็นกิจกรรมที่ บ.ยามาโมริ และ บ.คิโตคุ ชินเรียว จำกัด ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยรวมถึงวัฒนธรรมไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือด้านสถานที่ และสนับสนุนอาหารไทยภายในงานทุกปี สำหรับธีมงานในปีนี้จะมุ่งเน้นการนำข้าวหอมมะลิไทยไปประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักในหมู่ชาวญี่ปุ่น ทั้งยังจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และการแจกชิมมะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นด้วย

บ.คิโตคุ ชินเรียว จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 90
Back to the list