ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

11/06/2016

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา กรุงโตเกียว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนโครงการ
Back to the list