ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น

15/06/2016

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายคะซุยะ นะชิดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โต๊ะไทย กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ในเรื่องการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน สถานการณ์ในภูมิภาค และความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน
Back to the list