ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba Citizen's Day

19/06/2016

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba Citizen's Day ที่ Makuhari Messe Exhibition Hall จ.ชิบะ โดยมีนายโมริตะ เคนซาคุ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ เป็นประธานในงาน

งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีที่จังหวัดชิบะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดชิบะ ปลูกฝังความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดชิบะได้รู้จักประเทศต่าง ๆ ด้วย โดยแต่ละปีจังหวัดจะเชิญสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมงาน และประเทศไทยก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในปีนี้

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงโชคอนันต์และเขียวเสวย และส้มโอ มาแจกให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยภายในงานด้วย
Back to the list