ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์และเอกอัครราชทูต สปป. ลาว

20/06/2016

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา ในนามของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Manuel Moreno Lopez เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศญี่ปุ่น และภริยา และนาย Khenthong Nuanthasing เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่จะครบวาระประจำการ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list