ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโครงการอิชิโนเซกิ โซล่า เพาเวอร์ 1 จีเค

21/06/2016

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้รับเชิญจากนายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ในเครือ ปตท.ให้ไปเยี่ยมชมโครงการอิชิโนเซกิ โซ่ลาร์ เพาเวอร์ 1 จีเค ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุ่น ณ เมืองอิชิโนเซกิ จังหวัดอิวาเตะ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท GPSC ได้เข้าพบนาย Osamu Katsube นายกเทศมนตรีเมืองอิชิโนเซกิ เพื่อทำความรู้จักและแนะนำโครงการของบริษัทฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับท้องถิ่น พร้อมแสดงความหวังว่าโครงการลงทุนของ GPSC จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับเมืองอิชิโนเซกิ และจังหวัดอิวาเตะ
GPSC เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99 ในบริษัทอิชิโนเซกิ โซล่าร์ พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนพื้นที่ขนาด 560 ไร่ มีกำลังการผลิต 20.8 เมกะวัตต์กระแสสลับ มีเงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านเยน และได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคในภูมิภาคTohoku ของประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มขายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list