ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตฯ

23/06/2016

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 นายฮิโระชิ โอะกะวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะกะได้เดินทางมาพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟุคุโอะกะกับไทยให้ยิ่งแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ และความร่วมมือในด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะกะได้ขอให้ไทยพิจารณาการเปิดสถานกงสุลใหญ่ที่จังหวัดฟุคุโอะกะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างครอบคลุมต่อไปในอนาคต
Back to the list