ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

24/06/2016

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรรมไทยศึกษาจัดอบรมขึ้น ซึ่งมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรประมาณ 20 คน ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมช่างฝีมืออาหารไทย ให้คนญี่ปุ่นพร้อมกันด้วย 11 คน
Back to the list