ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ จ. อิบารากิ เข้าพบเอกอัครราชทูต

28/06/2016

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 นายMotoharu Inaba นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ จังหวัดอิบารากิ และคณะผู้บริหารเมือง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งออกสินค้าเกษตรของเมืองไปยังประเทศไทย โดยระหว่างวันที่ 9-12 ก.ค. 59 นายกเทศมนตรีฯ มีกำหนดนำคณะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์เมลอนของเมือง ผ่านห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
อนึ่ง เมืองชิโมะซึมะ มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยซึ่งเน้นด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลูกสาลี่ แตงโม เมลอน และมะเขือเทศ เป็นต้น
Back to the list