ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 475

28/06/2016

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 475 ที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ณ กรุงโตเกียว โดยที่ประชุมได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออาเซียน นอกจากนั้น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ฯ ได้มีพิธีมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo ให้แก่เอกอัครราชทูตบรรสานฯ โดยไทยจะดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo ต่อจากเมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2559  Tags:   ACT

Back to the list