ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ จัดโดย IATSS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

28/06/2016

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดโอกาสให้นายอุกฤษ การุณกร ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก และ น.ส.สุธิรา สังวาลย์ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ จัดโดย IATSS  ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมของ บ.ฮอนด้า จำกัด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นบรูไน และประเทศไทยได้รับเชิญใหเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกปีTags:   IATSS

Back to the list