ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2559

27/06/2016

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ญี่ปุ่น รวมถึงแผนงานของหน่วยงานทีมประเทศไทยในระยะถัดไป
Back to the list