ข่าวกิจกรรม


กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

04/07/2016

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการสำหรับการเฉลิมฉลองการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560 รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในจังหวัดโอกินาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน
อนึ่ง กสม. Sakumoto เข้าดำรงตำแหน่ง กสม. ณ เมืองนาฮา ตั้งแต่ปี 2545 โดยปัจจุบันเป็นประธานบริษัท Zuisen Distillery จำกัด ซึ่งผลิตเหล้าอาวาโมริที่มีต้นตำรับมาจากประเทศไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยา และเป็นเหล้าสาเกชนิดเดียวของญี่ปุ่นที่ผลิตจากข้าวไทย
Back to the list