ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมชมการแสดงภาพศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมปลายของมูลนิธิ the International Foundation for Arts and Culture Chairman (IFAC)

03/07/2016

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2559 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ พร้อมคู่สมรส เดินทางเข้าร่วมชมการแสดงภาพศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมปลายของมูลนิธิ the International Foundation for Arts and Culture Chairman (IFAC) ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนไทยส่งภาพเข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 4 ภาพ ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนายสุทธิพงษ์ฯ ตัวแทนผู้ชนะเลิศจากประเทศไทยอีกด้วย
Back to the list