ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตรสาร Ryouri Tsuushin

06/07/2016

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือ Ryouri Tsuushin ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และแนะนำอาหารไทย
Back to the list