ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการประชาสัมพันธ์จังหวัดกิฟุที่ประเทศไทย

06/07/2016

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายฮะจิเมะ ฟุรุตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้าการเกษตรของจังหวัดกิฟุในประเทศไทย อาทิ เนื้อวัวฮิดะ ปลาอะยุ (ปลาน้ำจืด) โดยระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้แทนระดับสูงของไทย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภาคเอกชนของไทย ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกิฟุกับไทยในทุกด้าน และความมุ่งมั่นของไทยที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจ. กิฟุให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list