ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารระดับสูงของปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

07/07/2016

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายกลินท์ สารสิน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานกับราชการและกิจการสาธารณะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น/ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ Long Stay รวมทั้งแนวทางส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่นในมิติอื่นๆ อีกด้วย
Back to the list