ข่าวกิจกรรม


เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นพบเอกอัครราชทูตฯ

11/07/2016

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 นายมะสะทะคะ ฟุจิตะ เลขาธิการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ รวมทั้งเชิญเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะประธาน ASEAN Committee in Tokyo เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 59
Back to the list