ข่าวกิจกรรม


หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/07/2016

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท Life Support.com จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับแผนกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท Life Support.com จำกัด รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่นอีกด้วย

อนึ่ง หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยรายเดือน ที่แจกจ่ายฟรีในหมู่คนไทยในญี่ปุ่น มียอดพิมพ์ประมาณ 5,000 ฉบับต่อเดือน และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึงเดือนละ 12,000 ฉบับหากมีกิจกรรมพิเศษ
Back to the list