ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi

11/07/2016

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้พบหารือกับนายมะสะโอะ คะวะอิ (Mr. Masao Kawai) ที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมือง Nikko ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มืชื่อเสียงของญี่ปุ่นกับประเทศอาเซียนในฐานะที่เอกอัครราชทูตบรรสานฯ เป็นประธานของ ASEAN Committee in Tokyo โดยนาย Kawai ได้ขอรับความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตบรรสานในการเชิญเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและภริยาเดินทางเยือนเมือง Nikko และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ยินดี และในโอกาสการเยือนเมือง Nikko ดังกล่าวก็จะนำการแสดงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งอาหารของไทยและประเทศอาเซียนไปร่วมแสดงให้ชาวเมือง Nikko รู้จักด้วยTags:   Nikko, Tochigi

Back to the list