ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ-ไทย

12/07/2016

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อดีต - ปัจจุบัน - และก้าวต่อไปของความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น" ในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ - ไทย ตามคำเชิญของนายโทชิโนริ ฮาระ ประสมาคมฯ และประธานบริษัท Bushu Gas จำกัด ที่โรงแรม Kawagoe Tobu จังหวัดไซตามะ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ในความเป็นจริงแล้ว ดำเนินมายาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2430 ภายหลังการลงนามใน "ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่างประเทศสยามและประเทศญี่ปุ่น"
ในภาพรวม ไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง แนบแน่น ในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพระราชวงศ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินความสัมพันธ์มาจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และในโอกาสที่จะครบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในปี 2560 รัฐบาลของทั้งประเทศ มีแผนจัดกิจกรรมและผลักดันความร่วมมือด้านใหม่ ๆ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list