ข่าวกิจกรรม


งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

18/07/2016

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Setouchi Triennale Summer Session 2016 "Setouchi Asia Village” ณ บริเวณ Sun Port Takamatsu เมืองทาคามัตสึ จ. คากาวะ โดยมี นายชิโร ซาโดชิม่า เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ซึ่งเป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ เข้าร่วมด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลาย อาทิ หัตถกรรมจักรสาน การทอผ้าไหม การแกะสลัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินจากนานาประเทศ รวมถึงศิลปินไทย นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ซึ่งได้จัดแสดงผลงาน “OK Tower” บนเกาะเมกิชิม่า ซึ่งเป็นหนึ่งเกาะในทะเลเซโตะ
หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้เข้าพบหารือนายเคอิโซ ฮามาดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคากาวะ โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงานเกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

งาน Setouchi Triennale 2016 เป็นงานแสดงศิลปะซึ่งจัดขึ้นโดย จ. คากาวะ / เมืองทาคามัตสึ  และภาคเอกชนใน จ. คากาวะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มี.ค. -17 เม.ย. 59/ 18 ก.ค. – 4 ก.ย. 59 และ 8 ต.ค. – 6 พ.ย. 59 ที่หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลเซโตะ จ.คากาวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเมืองร้างและกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองที่มีปัญหาประชากรลดน้อยลง และประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจัดงาน Setouchi Triennale 2016 ได้คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้ธีมงาน “Setouchi Asia Village”
Back to the list