ข่าวกิจกรรม


รองประธานองค์กร Soka Gakkai เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/07/2016

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นาย Kenji Yoshigo รองประธานองค์กร Soka Gakkai ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนาย Kenji Yoshigo ได้แจ้งให้ทราบถึงภูมิหลังความร่วมมือระหว่างองค์กร Soka Gakkai และประเทศไทยที่มีมายาวนาน ซึ่งองค์กร Soka Gakkai ให้ความสำคัญกับพระราชวงศ์ไทย และที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมาชิกพระราชวงศ์พระองค์อื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือนมหาวิทยาลัย Soka เพื่อร่วมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้หารือถึงความเป็นไปได้ที่องค์กร Soka Gakkai จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนาย Yoshigo รับจะไปหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูตพร้อมให้ความร่วมมือกับ Soka Gakkai เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ยั่งยืนต่อไป
Soka Gakkai ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 และเป็นองค์กรด้านศาสนาพุทธที่มีอิทธิพลสูง โดยมีสมาชิก 12 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น มีสมาชิกประมาณ 8 ล้านครัวเรือน และมีสาขาในประเทศไทยชื่อว่าสมาคมสร้างคุณค่าTags:   Soka Gakkai

Back to the list