ข่าวกิจกรรม


เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/07/2016

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 พล.ท. ถกลเกียรติ นวลยง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะรวม 7 คน  ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งนี้ คณะได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค. 2559 เพื่อศึกษาดูงานด้านการทหารและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากองทัพไทยต่อไป
Back to the list