ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

26/07/2016

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 70 คน

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารด้วย
Back to the list