ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมิตซุย

26/07/2016

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทมิตซุย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของไทย ซึ่งต้องการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์Tags:   JTBF

Back to the list