ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตรถยนต์ บริษัท Toyota Motor Corporation จังหวัด ไอจิ

27/07/2016

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และนาย Naoshi Murai รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ได้เดินทางเยือนเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตรถยนต์ Motomachi ของบริษัท Toyota Motor Corporation ตามคำเชิญของบริษัทฯ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญที่สุดในอาเซียน ขณะเดียวกัน ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ ในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวม ด้วยการคิดค้นรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถยนต์รุ่น Mirai ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนแทนน้ำมัน และเริ่มจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและในสหรัฐอเมริกาแล้ว ในราคาประมาณ 7 ล้านเยน
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของไทย ซึ่งได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ภายใต้ super cluster ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตของฐานการผลิตนอกประเทศญี่ปุ่น โดยการลดการพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่สำคัญ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่วนประกอบสำหรับรถยนต์ระบบไฮบริดมายังประเทศไทย โดยร่วมมือรับสถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการวิจัยและพัฒนา
ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ Motomachi ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองโตโยต้า โดยโรงงานแห่งนี้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2502 และเน้นการผลิตรถยนต์ รุ่น Crown ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตประมาณ 95,000 คัน/ปี และมีการผลิตรถยนต์ Lexus รุ่น GS และรถยนต์ Toyoya รุ่น Mark X นอกเหนือจากรุ่น Crown ประการสำคัญ โรงงานแห่งนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมและยานยนต์และเป็นศูนย์ทดลองของบริษัทฯ ด้วย โดยรถยนต์สองรุ่นล่าสุดที่ได้มีการค้นคว้า วิจัย ทดลอง และผลิตเพื่อจำหน่าย คือ รถยนต์ Lexus รุ่น LFA และรถยนต์ Toyota รุ่น Mirai
Back to the list