ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุคุชิมะ

28/07/2016

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับนาย Nobuhiro Takahashi นายกเทศมนตรีเมืองโคลิ จังหวัดฟุคุชิมะ และนาย Yoshitami Kameoka สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฟุคุชิมะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเมืองและของจังหวัด ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคารวะและมอบลูกพีช ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองโคลิ ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ
นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่าลูกพีชที่นำมามอบสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนี้ เป็นชนิดเดียวกับที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี เป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกัน จังหวัดฟุคุชิมะได้ส่งลูกพีชมาจำหน่ายที่ประเทศไทย ประมาณ 200,00 ตัน/ปี โดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตในประเทศไทยกว่า 20 แห่ง
อัครราชทูต ให้ความเห็นว่าผลไม้ อาหาร และสินค้าญี่ปุ่น ได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น จังหวัดฯ อาจพิจารณาจัดคณะผู้แทนเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ซึ่งที่ผ่านมา มีหลายจังหวัดของญี่ปุ่นได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี โดยคำนึงถึงศักยภาพของไทยในเรื่องอาหารและสินค้าเกษตร สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ที่จะร่วมมือกับเมืองโคลิ และจังหวัดฟุคุชิมะ ในการส่งสินค้าเกษตรของไทยมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในพื้นที่ของจังหวัดฯ เช่นกัน
Back to the list