ข่าวกิจกรรม


ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

29/07/2016

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้หารือกับ นายฮิโระอะคิ ชิคิดะ (Mr. Hiroaki Shikida) ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ ซึ่งเดินทางมาพบเพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดคะนะกะวะให้ยิ่งแน่นแฟ้นและใกล้ชิด โดยในปี 2560 ซึ่งจะครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทางจังหวัดคะนะกะวะขอเสนอให้มีการจัดงานเทศกาลไทยที่ศาลาว่าการจังหวัดคะนะกะวะ ซึ่งเป็นศาลาว่าการจังหวัดที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 88 ปี โดยนอกจากการแสดงสินค้า อาหาร และวัฒนธรรมของไทยแล้ว ทางจังหวัดฯ ยังขอให้มีการจัดนิทรรศกาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประชาสัมพันธ์ในชาวคะนะกะวะได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของไทยและญี่ปุ่นด้วย นอกจากนั้น สมาชิกกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ ยังมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนไทยในช่วงปลายปี 2559 หรือช่วงต้นปี 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยจังหวัดคะนะกะวะมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น และสนใจใช้ไทยเป็นฐานในการขยายการลงทุนในอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนประชาชน การท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากร โดยขอให้เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ให้เดินทางเยือนจังหวัดคะนะกะวะในโอกาสที่สะดวกเพื่อพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดคะนะกะวะ นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา และนายกเทศมนตรีเมืองคาวาซากิ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีบริษัทต่าง ๆ ลงทุนในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และชื่นชมจังหวัดคะนะกะวะที่แสดงความกระตือรือร้นในการผูกสัมพันธ์กับไทยและอาเซียน นอกจากนั้น นายชิคิดะยังใช้โอกาสนี้ขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ช่วยเหลือญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั้งเมื่อปี 2554 และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมะโมะโตะ อันแสดงถึงความเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ
Back to the list