ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเลขาธิการ กพร.

30/07/2016

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการกับนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการปฏิบัติราชการของข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9 ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการที่กรุงโตเกียว จำนวน 2 ราย
Back to the list