ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นและนโยบาย Abenomics”

02/08/2016

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Business Forum; JTBF) จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นและนโยบาย Abenomics” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในการกล่าวเปิดการบรรยาย และมีนาย Nobuyasa Atago Chief Economist บริษัท Okasan Securities จำกัด และอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บรรยาย
นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ พร้อมด้วยข้าราชการได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วยTags:   JTBF

Back to the list