ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

03/08/2016

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะ ได้เดินทางเยือนจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ตามคำเชิญของนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดฯ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดฯ กับประเทศไทย
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Norihisa Satake ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ เช่น การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษาและกีฬา เป็นต้น โดยล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ได้นำคณะผู้แทนกว่า 80 คน เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงได้มีการลงนามใน MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ตามนโยบายการเผยแพร่วิทยาการด้านการศึกษาของจังหวัดฯ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 ซึ่งครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี
ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาล Kanto ซึ่งเป็นเทศกาลเก่าแก่ประจำปีของจังหวัดฯ มีความเอกลักษณ์ คือการแห่ประทีปไปตามถนนหลักในตัวเมือง ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2559 และมีการแห่ประทีปทั้งสิ้น 288 ดวง เทศกาล Kanto จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและขอพรสำหรับความเจริญรุ่งเรือง ตามความเชื่อของท้องถิ่น อนึ่ง จังหวัดอาคิตะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศกว่าหนึ่งล้านคนระหว่างการจัดเทศกาลดังกล่าว
ในช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto และภริยา นาย Tadanori Ishii ประธานสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทยและภริยา นาย Tomomi Matsuda นายกเทศมนตรี เมือง Misato และภริยา และนาย Kazushi Sasabuchi กรรมการผู้จัดการ Hokuto ซึ่งทั้งหมดเป็น friends of Thailand คนสำคัญ และเป็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำและนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอาคิตะกับประเทศไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในหลายด้านตลอดเวลาที่ผ่านมา
วันรุ่งขึ้น (4 ส.ค.) ก่อนเดินทางกลับกรุงโตเกียว เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เดินทางเยือนเมือง Misato ของจังหวัดอาคิตะ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่เก็บตัวและฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาแบดมินตันของไทย ตามที่ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และสมาคมแบดมินตันประจำจังหวัดเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาแบดมินตัน รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ทั้งนี้ สมาคมแบดมินตันประจำจังหวัดมีแผนที่จะรับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมาเก็บตัวและฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ด้วย
Back to the list