ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น

02/08/2016

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับ ฯพณฯ นาย Cheng Yonghua  เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตบรรสานได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีความใกล้ชิดและรอบด้าน โดยในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo ตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึง ธ.ค. ศกนี้ ก็ยินดีที่จะช่วยประสานงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอาเซียน เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย ซึ่งเอกอัครราชทูต Cheng ก็ ขอบคุณในน้ำใจของไทย และกล่าวว่าอาเซียนเป็นมิตรที่สำคัญของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน – จีน กับอาเซียน – ญี่ปุ่น เป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ซึ่งไทยเองก็เห็นพ้องและจะร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  
Back to the list