ข่าวกิจกรรม


พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ประจำปี 2559

09/08/2016

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ณ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดดังกล่าว
จากนั้น ในวันที่ 9 สิงหาคม อัครราชทูตและคณะได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 71 ปีของเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ สวนสันติภาพเมืองนะงะซะกิ โดยมีผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 53 ประเทศ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายยะสึฮิสะ ชิโอะซะกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ผู้แทนระดับสูงของเมืองนะงะซะกิ นำโดยนายโทะมิฮิสะ ทะอุเอะ นายกเทศมนตรีเมืองนะงะซะกิ นายมะสะนะโอะ มะอิกุมะ ประธานสภาเทศบาลเมืองนะงะซะกิ ผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 6,000 คนเข้าร่วมพิธีรำลึกครั้งนี้
ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองนะงะซะกิได้ชื่นชมประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นผู้นำคนแรกของประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่ได้เดินทางเยือนฮิโระชิมะ ซึ่งเป็นเมืองแรกที่ถูกทำลายด้วยระเบิดปรมาณู และเรียกร้องให้ผู้นำประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประเทศอื่น ๆ เดินทางเยือนนะงะซะกิและฮิโระชิมะเพื่อรับรู้ถึงความรุนแรงและโหดร้ายของอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายของการให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์
Back to the list