ข่าวกิจกรรม


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

10/08/2016

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
นอกจากนี้ ยังมีพิธีทางศาสนาและเจริญจิตภาวนาโดยมีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม พิธีจำนวนกว่า 100 คน
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย
Back to the list