ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

11/08/2016

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายโทชิมิทสึ โดอิ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแจ้งข่าวการตั้งท้องของช้างพังอุทัย ที่รัฐบาลไทยได้มอบเป็นที่ระลึกให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีช้างพรายอาทิตย์เป็นช้างตัวพ่อ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์อุเอะโนะกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นในปี 2560
Back to the list