ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัดโทยามะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

11/08/2016

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัดโทยามะ จำนวน 25 คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และยังได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย
Back to the list