ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ

11/08/2016

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ โดยมีอาจารย์ อดิศร พรศิริกาญจน์ นักวาดภาพสีน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นวิทยากร
ในการนี้ นางยุพดี บุนนาค ได้เชิญภริยาคณะทูตต่างประเทศ คู่สมรสของนักธุรกิจบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นและภริยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
Back to the list