ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงสากล (IHRA) เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

15/08/2016

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายมะสะฟุมิ ชุคุริ ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงสากล  (IHRA) เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย ตลอดจนได้แจ้งเรื่องการจัดสัมมนาโดยสมาคมฯ เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่มีกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่นครเกียวโต ซึ่งนายเคน มัตสึซะวะ ประธานสภาส่งเสริมมิตรภาพนานาชาติ (FEC) และนายฮิโระยุกิ ยุชิตะ กรรมการผู้จัดการของสภาฯ มีกำหนดเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สมาคมรถไฟความเร็วสูงสากล  (IHRA) เป็นองค์กรไม่หวังผลตอบแทนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบรถไฟความเร็วสูงบนพื้นฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามกฎการหลีกเลี่ยงการชน
Back to the list